Month: avgust 2021

resource pack

Moje predivno iskustvo u Splitu

U septembru 2019. godine sam dobila sjajnu priliku da otputujem u predivan Split, kao deo Erasmus + projekta. Tokom mog boravka, pohađala sam kurs „Učionica mešovitih jezičkih sposobnosti“ (Mixed Abilities Classroom) od 2. do 6. septembra. Moram priznati da sam od samog starta bila prezadovo