Završni izveštaj akademskog menadžera o realizaciji Erasmus + projekta “Ključne kompetencije za inkluzivno obrazovanje”

21. jun 2021. godine

Kako se projekat bliži kraju, nakon završene analize očigledno je da je naše učešće u Erasmus + bilo neprocenjivo, korisno i uspešno iskustvo na više nivoa. Osoblje Oxford School-a i kolege dobili su detaljni uvid u inkluzivnu metodologiju a našim klijentima pružene su bolje prilike za učenje zahvaljujući projektu.

U okviru projekta, članovi tima učestvovali su na sledećim kursevima mobilnosti:

– Motivation in the 21st century classroom

– ICT in classroom

– Mixed abilities classroom

– Classroom management

– Digital marketing

– Cultivating enterprneural mindset in education

Projektni tim se složio da su delovi projekta  mobilnost i  diseminacija bili izvanredno iskustvo jer su kursevi ispunili očekivanja i potrebe, prijale su im vannastavne aktivnosti, a grupe su pružile i priliku da se podeli znanje i proširi profesionalna mreža. Ne samo da su imali priliku da obnove metodologiju i vežbaju engleski, mahom sa izvornim govornicima, već su imali priliku da putuju, uče o kulturi ciljnih zemalja, upoznaju nove ljude i kolege, podele ideje i inspirišu jedni druge. Odabrani članovi tima dokazali su svoju posvećenost, a organizacije domaćini bili su nam iskreni partneri na projektu.

Uspešnost realizacije predviđenih projektnih ciljeva, u skladu sa našom posvećenošću stalnom stručnom usavršavanju, merena je korišćenjem evaluacionih alata, adaptiranih za ove potrebe. Rezultate je procenjivao projektni tim i akademski menadžer. Analiza je obuhvatila povratne informacije učesnika mobilnosti, kolega, nastavnika koji su učestvovali na našim radionicama i klijenata škole. Zaključak koji se nameće je da su učesnici mobilnosti unapredili metodološke veštine – iskusniji nastavnici su osvežili znanje i naučili kako da se izbore sa različitim preprekama na koje nailaze u svakodnevnom radu, dok su mlađi nastavnici dobili jako puno novih ideja i unapredili metodologiju rada. Ceo tim je unapredio svoje IKT veštine, kao i načine rada i komunikaciju u okviru tima i sa klijentima. Ceo projektni tim jako ceni priliku da se putuje, uči o drugim kulturama i širi profesionalna mreža. Dodatnu vrednost našeg projekta vidimo u mogućnosti za disiminacijom znanja.

U sklopu planirane diseminacije, svaki učesnik mobilnosti podelio je novostečeno znanje prvo sa celim Oxford School timom. Ove radionice pružile su nam priliku da isprobamo i popričamo o aktivnostima, ali i da razmislimo o adaptacijama i predložimo dalji razvoj i implementaciju u školski kurikulum.

U narednoj fazi diseminacije, najkorisnije aktivnosti smo podelili sa kolegama iz drugih škola na lokalnom i nacionalnom nivou. Dobili smo jako pozitivne povratne informacije. Rezultati analize pokazuju da učesnici na ovim radionciama smatraju prezentovane aktivnosti korisnim i motivišućim za polaznike. Analiza internih i eksternih radionica pokazuje da se nastavnici apsolutno slažu da su stekli nova znanja i ocenili su radionice odličnom ocenom.

Spisak realizovanih aktivnosti u sklopu diseminacije:

Interne radionice:

27/09/2019 Maja Janković

18/10/2019 Spomenka Anđelković

13/12/2019 Maja Janković

16/01/2020 Marija Pejatović

23/10/2020 Marija Tošić

06/110/2020 Ena Krulj

18/12/2020 Marija Tošić

05/02/2021 Ena Krulj

23/04/2021 Jelena Spasić

Eksterne radionice:

Lokalni nivo:

22/12/2019  Erasmus+ prezentacija,  projektni tim, Leskovac

Nacionalni nivo:

YALS sastanak, 17/01/2020, Marija Pejatović,  Beograd

YALS onlajn radionica, 19/12/2020, Marija Pejatović

ELTA onlajn konferencija, 15/12/2020 Marija Pejatović i Ena  Krulj

Publikacije:

ELTA  newsletter, Jelena Spasić

Oxford School vebsajt blog, Maja Janković

Resursi za nastavnike, projektni tim, Oxford School vebsajt

U međuvremenu, osoblje škole testiralo je aktivnosti u učionici a direktorka nastave je posmatrala i procenjivala primenu i uticaj na đake. Nakon što je i ona dala pozitivne komentare na osnovu posmatranih časova, pristupili smo adaptaciji i unapređenju. Konačno, najbolje aktivnosti postale su deo našeg kurikuluma.

Većina klijenata, odraslih polaznika, dala je, takođe , pozitivne povratne informacije o aktivnostima koje se koriste na časovima i izrazili su mišljenje da je ovaj način rada ubrzao proces učenja, da je zabavan, motivišući i zanimljiv. Rezultate ankete smo postavili na našim društvenim mrežama (Facebook i Instagram).

Celokupno Erasmus + iskustvo je izuzetno korisno za razvoj profesionalnih mreža nastavnika: uspostavili smo kontakte sa kolegama iz raznih krajeva Evrope – učesnicima kurseva ali i sa domaćinima mobilnosti. Zahvaljujući ovim kontaktima naša škola pozvana je da učestvuje u drugim, zajedničkim projektima i to je još jedna dodatna vrednost ovog projekta.

Predviđeni rezultati i ciljevi kurseva procenjeni su na sledeći način:

  • Pre odlaska na mobilnost učesnicima je dat formular samoevaluacije u kome su mogli da pribeleže impresije pre, tokom i nakon mobilnosti. Tu su takođe beležili da li su odradili sve neophodne aktivnosti, unapredili veštine i znanje, koji delovi obuke su im najkorisniji za diseminaciju i slično. Svi su izrazili zadovoljstvo napretkom, pre svega na polju podučavanja i lingvističkih veština, novostečenog znanja ali i prilike da podele sa kolegama u školi i van škole. Kao značajno naglasili su i priliku da učestvuju u pisanju i realizaciji projekta i mogućnost da se razvijaju profesionalno. Svako učesnik mobilnosti napisao je i detaljan izveštaj o kursu koji su pohađali.
  • Drugu vrstu evaluacije, zasnovanu na standardnom posmatranju časova odradila je direktorka nastave. Ona je procenila implementaciju novostečenog znanja kao i unapređenje lingvističke kompetencije nastavnika.
  • Treća vrsta evaluacije bila je prikupljanje informacija od odraslih polaznika i kolega- učesnika radionica. Obe grupe imale su priliku da iskažu svoje zadovoljstvo časovima ili radionicama i da procene korisnost (sadržaj aktivnosti). Većina učesnika dala je pozitivne odgovore i potvrdila da bi želele da ponovo učestvuju u ovakvim aktivnostima. Takođe, kolege- nastavnici izrazili su interesovanje da učestvuju u Erasmus + projektima.

Na osnovu svega, naše je mišljenje da je projekat ostvario predviđene rezultate i da je postigao ciljeve. Uopštenogovoreći, najznačajniji (i najpoželjniji) uticaj na svim nivoima bio je povećanje broja nastavnika koji razumeju različite stilove učenja i umeju da odgovore i podrže učenike da ostvare najbolje moguće rezultate. Naučili smo i da bolje koristimo digitalne medije i beležimo stalni rast pratilaca na  društvenim mrežama. Na taj način uspeli smo da dopremo do većeg broja potencijalnih klijenata. Kvalitet naših postova privukao je i slične institucije, te imamo nove pratioce i među školama stranih jezika pa je i to prilika za proširenje profesionalne mreže. Korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi pokazalo se jako značajnim tokom Kovid-19 krize jer smo, u nekim momentima, bili prinuđeni da kompletnu nastavu prebacimo na onlajn model.

Sve u svemu, verujem da nam je učešće u ovom projektu, naročito u ovom specifičnom vremenu, ne samo pomogao da glatko pređemo iz učionice na učenje na daljinu, već nam je dao i snagu da nastavimo i izdržimo. U potpunosti smo bili spremni za digitalni marketing i  upis polaznika, korišćenje digitalnih veština da izvodimo onlajn nastavu i da odgovorimo specifičnim potrebama polaznika, a u isto vreme, da održavamo bliske kontakte i među članovima tima. Uz to, spremni smo bili da emocionalno podržimo jedni druge i naše đake. Sa distanace, čini se da je u tome bila tajna našeg uspeha u protekle dve školske godine.

Konačno, znanje koje smo stekli i celokupno iskustvo, motivisali su nas da se aktivnije uključimo i u druge projekte i, kao rezultat, naša škole postale je deo YALS-ovog projekata koji finansira Američka ambasada u Beogradu.

Marija Pejatović,

Akademski menadžer

 

Leave Your Reply