Moje predivno iskustvo u Splitu

Erasmus+ blog, Maja Janković

U septembru 2019. godine sam dobila sjajnu priliku da otputujem u predivan Split, kao deo Erasmus + projekta. Tokom mog boravka, pohađala sam kurs „Učionica mešovitih jezičkih sposobnosti“ (Mixed Abilities Classroom) od 2. do 6. septembra. Moram priznati da sam od samog starta bila prezadovoljna celokupnom organizacijom i kursom. U Split sam otputovala sa koleginicom iz škole „Oxford School“, tako da nisam bila sama, što je učinilo moj boravak još lepšim i lakšim.

Osim toga, tokom kursa sam upoznala puno zanimljivih ljudi iz celog sveta što je učinilo moje iskustvo još interesantnijim. Tokom našeg boravka, konstantno nam je Oxford škola pružala podršku. U slučaju da se pojavi kakav problem ili poteškoća, Oxford škola je uvek bila tu za nas i pomogla nam da prebrodimo sve poteškoće jer smo komunicirali putem mejla ili Vajbera.

Kurs je održan u Splitu, u ustanovi za obrazovanje odraslih „Jantar“. Kurs je sjajno organizovan od početka pa do samog kraja. Naš predavač, Iva Meštrović, stvorila je pozitivnu i opuštajuću atmosferu gde smo mogli da izrazimo svoje mišljenje, delimo i sarađujemo jedni sa drugima. Celo iskustvo je bilo uistinu predivno jer je predavač skoro sve vreme koristila grupni rad, umesto individualnog, što nam je omogućilo da se povežemo jedno sa drugima, podelimo razne situacije na koje smo naišli tokom podučavanja, dajemo savete i ostalo. U grupi je bilo nas šestoro, a ono što je činilo ovaj kurs još interesantnijim je činjenica da su učesnici kursa dolazili iz svih delova sveta, uključujući Argentinu, Portugal, Veliku Britaniju… Samim tim, ovo nesvakidašnje iskustvo mi je omogućilo da razmenim ideje, iskustva, tehnike podučavanja sa drugim učiteljima iz svih delova sveta.

Podučavam engleski jezik nekoliko godina i već sam čula za određene poremećaje kao što su autizam, ADHD ili disleksija ali je moje znanje o zadatoj temi bilo jako oskudno. Ne samo da mi je ovaj kurs pomogao da bolje razumem i prepoznam pomenute poremećaje, već i da naučim o poremećajima za koje nikada ranije nisam čula, kao što su dispraksija ili diskalkulija. Dobili smo mnogo korisnih saveta kako pomoći učeniku da prebrodi poteškoće na koje može naići i ohrabriti ga da dalje napreduje. Još jedna pozitivna strana ovog kursa je ta što je kurs bio orijentisan na odrasle polaznike, što je od velikog značaja bilo za mene s obzirom na činjenicu da u školi podučavam i odrasle, pa povremeno i sama nailazim na poteškoće prilikom podučavanja istih.

Ne samo da je naš predavač Iva stvorila prijatnu atmosferu i predstavila temu koristeći žive primere i aktivnosti, već smo i mi, učesnici, bili jako motivisani i željni znanja. Svi učesnici su vrlo rado učestvovali u svim aktivnostima, razmenjivali ideje i iskustva. Imali smo slobodu da pitamo ili podelimo šta god smo želeli, radoznalo smo pristupali svakoj temi, tako da je ovakav pristup bio pun pogodak. Komunikacija između učesnika se odvijala bez problema, delili smo savete jedni drugima, razne situacije iz učionice, anegdote…

Sve u svemu, učestvovanje u Erasmus + projektu pod nazivom „Ključne kompetencije u inkluzivnoj učinioci“ (Key Competencies for an Inclusive Classroom) je neprocenjivo iskustvo za mene koje ne samo da mi je omogućilo da proširim svoje znanje koje već sutra mogu upotrebiti u svojoj učionici, već i da upoznam divne ljude sa kojima mogu podeliti razna iskustva, ideje i savete.

Leave Your Reply