Novi projekat

YALS I Američka ambasada u Beogradu

Oxford School, jedan je od realizatora projekta YALS Udruženja jezičkih škola Srbije, te zaposlenima u lokalnoj samoupravi u Leskovcu omogućava besplatnu obuku engleskog jezika kroz praktične veštine u cilju efikasnije komunikacije naših državnih službenika sa EU partnerima. Projekat finansira  Američka ambasada u Srbiji. Projekat se, osim u Leskovcu, realizuje i u Beogradu i 8 gradova u unutrašnjosti (Čačak, Jagodina, Kruševac, Kula,  Niš, Prokuplje, Valjevo i Zaječar),  i realizovaće se u periodu od 01/09/2021. do 30/06/2022.

Naziv projekta:

Podučavanje engleskog jezika zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa fokusom na praktične veštine potrebne za efikasniju komunikaciju sa EU partnerima

Cilj projekta:

Unapređenje jezičkih veština kako bi se efikasnije i sa više samopouzdanja koristile u komunikaciji sa EU partnerima što bi unapredilo saradnju i ubrzalo napredak Srbije ka članstvu u  EU i zapadnim integracijama.

Informacije o obuci:

 Obuka kandidatima obezbeđuje:

 • 75 sati učenja, i to: 30 termina od 90 minuta sa predavačem (45 sati) i 30 sati samostalnog rada polaznika
 • ulazno testiranje
 • završno testiranje
 • sertifikat
 • prelazak na online nastavu u slučaju epidemiološki nebezbedne situacije.

Kurs za unapređenje jezičkih veština  stavlja akcenat na:

 • pisanje (formalni stil pisanja različitih vrsta mejlova, izveštaja, pozivnih pisama i sl.);
 • govor (funkcionalni engleski u razgovoru: slaganje sa sagovornikom, ljubazno neslaganje, odbijanje poziva, ugovaranje sastanaka, predstavljanje svog grada i rada institutcije prilikom posete strane delegacije ili tokom boravka u inostranstvu i sl.);
 • čitanje (čitanje tekstova koji promovišu vrednosti evropskog i američkog društva npr. kulturološka raznolikost, ekološka svest, ljudska prava i sl. kao i obrada tekstova sa vokabularom specifičnim za EU tematiku);
 • slušanje (razumevanje sagovornika i razumevanje suštine i / ili detalja; hvatanje beležaka i sl.)
 • digitalne veštine (kreiranje efektivne Power Point prezentacije, korišćenje digitalnih platformi za komunikaciju poput Skype-a i Zoom-a i sl.)

Mesto održavanja obuke: u Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu

 Vreme održavanja obuke: jednom nedeljno, sredom od 13 sati.

Kandidati su:

 • državni službenici zaposleni u Gradskoj upravi, Turističkoj organizaciji Leskovac, Narodnom muzeju i Leskovačkom kulturnom centru;
 • kurs je namenjen kandidatima čiji je nivo znanja engleskog jezika na A2/B1 nivou utvrđen ulaznik testiranjem;
 • kandidati se obavezuju da će redovno pohađati nastavu i ispunjavati svoje obaveze, a u slučaju opravdanog odustajanja od kursa, mesto u grupi daje se zamenskom kandidatu ukoliko nije održano više od 50% nastave;

 

YALS Udruženje jezičkih škola Srbije

 

Yals Asocijacija je neprofitna organizacija osnovana 1999. sa glavnim ciljem da promoviše kvalitet u nastavi jezika i obezbedi podršku kako institucijama tako i pojedincima u pružanju jezičkih usluga.

Sve škole uključene u ovaj Projekat članice su YALS Udruženja, što znači da podležu redovnim inspekcijama nastave, administracije i menadžmenta. Udruženje svojim članicama postavlja visoke standarde koje moraju da zadovolje kako bi bile akreditovane za rad. Standardi se tiču prostorija i opremljenosti škole, nastavnog kadra, kvaliteta nastave, administracije i menadžmenta škole.

Udruženje organizuje brojne obuke, seminare i konferencije namenjene nastavnicima stranih jezika i rukovodećem školskom kadru. Najposećenija od ovih događaja je godišnja YALS konferencija koja se održava svakog oktobra i ima međunarodne prezentere. YALS sarađuje sa sličnim udruženjima u regionu (OPTIMA – Bugarska, MAQS – Makedonija, ADRIES – Hrvatska).

Od 2001, YALS je pridruženi član EAQUALS-a, Evropske Asocijacije za evaluaciju i akreditaciju u pružanju jezičkih usluga, koja je osnovana 1991. sa ciljem da promoviše kvalitet u podučavanju stranih jezika. EAQUALS je imao značajnu ulogu u kreiranju CEFR (Common European Framework for Languages) – Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a YALS je radio adaptaciju nivoa za Srbiju i organizovao obuke na temu primene CEFR skale.

 

YALS je dugogodišnji partner Britanskog saveta u Srbiji, a najznačajnini projekti rađeni u partnerstvu sa Britanskim savetom su:

-2013. “English for International Cooperation – Active Citizens“ – “Engleski za međunarodnu saradnju – aktivni građani” koji je korisnicima obezbedio besplatne specijalizovane IT English kurseve.

-2016. and 2017. Britanski savet zajedno sa Goethe institutom i Nacionalnom službom za zapošljavanje sproveo je projekat finansiran od strane Evropske Unije koji je obezbedio kurseve stranih jezika za lica sa evidencije NSZ sa ciljem boljih izgleda za njihovo zapošljavanje. YALS je u okviru ovog projekta sačinio nastavni plan i program za engleski, italijanski i ruski jezik, organizovao, nadgledao i izvršio evaluaciju kurseva italijanskog i ruskog i pružio podršku u održavanju kurseva engleskog jezika.

Leave Your Reply