Month: oktobar 2021

YALS I Američka ambasada u Beogradu

Novi projekat

Oxford School, jedan je od realizatora projekta YALS Udruženja jezičkih škola Srbije, te zaposlenima u lokalnoj samoupravi u Leskovcu omogućava besplatnu obuku engleskog jezika kroz praktične veštine u cilju efikasnije komunikacije naših državnih službenika sa EU partnerima. Projekat finans