Jelena Stojanović – roditelj

Smatram da je škola odlična i svima je preporučujem. Moja deca odlično napreduju što se tiče znanja, a stekla su i divne prijatelje.