Marija Pejatović

  • Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost
  • Profesor engleskog jezika
  • Sertifikovani trener
  • Autor i realizator akreditovanog programa Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model
  • Predavač na kursevima i moderator internet kurseva u organizaciji Britanskog saveta
  • Ko-autor dve radionice za profesore engleskog jezika
  • Predavač na domaćim i internacionalnim konferencijama
  • Predsednica Udruženja škola stranih jezika Srbije, YALS