Marija Pejatović

Marija Pejatović

Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost Profesor engleskog jezika Sertifikovani trener Autor i realizator akreditovanog programa Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model Predavač na kursevima i moderator internet kurseva u organizaciji Britanskog saveta Ko-autor dve r