Sa željom da se zaokruži naša ponuda, i sem jezika, deci i omladini Leskovca pruži prilika da aktivno učestvuju u kreiranju svoje budućnosti, odlučili smo da, sa partnerom – Kliker centrom za kreativno razmišljanje, pokrenemo i kurseve programiranja i robotike.

Programiranjem se kroz kreativan rad i rešavanjem konkretnih, realnih problema upoznaju učenici na našim kursevima sa mogućnostima koje im primena i korišćenje informacionih tehnologija pružaju. Takođe, učenicima se objašnjavaju  savremena kretanja u ovoj oblasti i njen značaj u savremenom društvu.

st

Na Scratch kursu (za I*-IV razred OŠ) polaznici izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

*= Deca koja pohađaju I razred OŠ treba da znaju latinicu, radi snalaženja na tastaturi i da su upoznata sa značenjem matematičkih simbola: +,-,=, <,>. Scratch kurs se radi u okruženju koje je prevedeno na ćirilicu.

scr
s2

Na Scratch 2 kursu (za I*-IV razred OŠ) polaznici izrađuju:

Scratch 2 kurs je namenjen polaznicima koji su već ovladali osnovama Scratch razvojnog okruženja. Tokom kursa se proširuju znanja i veštine, dok se polaznici upoznavaju sa složenijim principima programiranja i korak po korak izrađuju kompleksnije aplikacije.

U toku nastave polaznici će produbiti aspekte programiranja savladane na kursevima AppInventor i Scratch 1, ali i savladati nove principe:

 • Multicast i broadcast (komunikacija od jedne prema više instanci);
 • Sistem klijent-server;
 • Privatne i globalne promenljive;
 • Liste;
 • 2D koordinatni sistem u digitalnoj grafici: pozicioniranje, razdaljina, brzina i pravac kretanja.
 • Rad sa uglovima u digitalnoj grafici;
 • Napredni rad sa stringovima (tekstualnim promenljivama);
s2-icon
rn-300x215

Deca uzrasta od 9 do 12 godina mogu pohađati novi kurs Robotike. Na ovom veoma interaktivnom kursu se deca kroz platformu sličnu Scratch-u (gotove naredbe se ređaju poput blokova), mogu upoznati sa osnovama programiranja elektronskih komponenti kao što su led diode, razni senzori kao i ostale funkcije koje robot izvršava.
Rad sa ovim eduktivnim robotima pruža beskonačne mogućnosti za učenje različitih grana nauke.

Ovi roboti se mogu programirati da prate linije, bacaju loptice, guraju predmete, izbegavaju zidove, još puno detektuju pokrete, podižu i prenose predmete a sve to pomoću „prevuci i spusti“ računarsko grafičkim softverom baziranom na Scratch 2.0. sa prevodom na srpski. Postoji i opcija prebacivanja sa grafičkog na jezičko kodiranje u Arduino modu – što može biti kodirano s Arduino IDE okruženjem i tako pružiti deci više mogućnosti za povezivanje svih potrebnih komponenti u kreativne mBot projekte.

rob
an-300x149

U toku App Inventor kursa (za V-VII razred OŠ) polaznici prave aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje:

 • Uvod u App Inventor 2 i programiranje vođeno događajima
 • Aplikacije sa crtanjem
 • Aplikacije sa animacijama i igricama
 • Aplikacije sa kvizom i informacijama
 • Pravljenje novih kocki – definisanje procedura
 • Aplikacije sa generisanim podacima
 • Aplikacije koje komuniciraju sa internetom
 • Završni rad podrazumeva samostalnu izradu i demonstraciju aplikacije po želi poaznika.
ap-1
w1n-300x145

Kurs je specifičan po tome što polaznici već od prvih časova kreću da prave konkretne elemente veb sajta koje mogu videti kako se menjaju u trenutku dok kucaju nove linije koda.

Deca uzrasta od VII o.š. do II sr.š. uče programiranje dok prave web sajtove u programskom okruženju koje im omogućava da prave konkretne elemente web sajta i vide ih kako se menjaju u trenutku dok kucaju nove linije koda.

Sadržaj kursa Web programiranje I:

 • XML – Šta je to XML format i u kakvoj su vezi XML i HTML. Šta su to tagovi, a šta atributi.
 • HTML – osnovni tagovi i atributi: div, span, tabele, liste, slike i video, linkovi – navigacija kroz stranicu
 • Završetak HTML-a i početak CSS-a:
 • Kako se pristupa elementima iz html, osnovna svojstva, kodiranje u procentima
 • Nastavak CSS: naglasak na float svojstva i pozicioniranje elemenata
 • Kraj CSS-a i uvod u Javascript: Šta je to Javascript i osnovni pojmovi iz programiranja
 • Javascript funkcije
 • Jquery i animacije
w1
w2n-300x140

Ideja je da se tokom kursa napravi mala php aplikacija koja je povezana sa bazom podataka. Prvi deo kursa posvećen je bazama, a drugi samoj PHP aplikaciji.

Sadržaj kursa Web programiranje II:

 • Kreiranje baze podataka i unošenje podataka u bazu
 • SQL jezik: dodavanje, brisanje i ažuriranje podataka iz jedne i više tabela
 • Agregatne funkcije nad jednomi više tabela
 • PHP jezik: dodavanje novih artkala, upravljanje prodavnicom
w2