Odrasli

Kursevi za odrasle se organizuju dva puta godišnje – u jesenjem i prolećnom semestru. U toku leta organizujemo intenzivne kurseve za odrasle.

U toku kursa usavršavaju se sve četiri jezičke veštine i odgovarajuća pažnja se posvećuje proširivanju vokabulara i gramatici. Naša želja, kao i želja naših polaznika, je da što više razviju svoju sposobnost komunikacije.