Obeležavanje praznika sa engleskog govornog područja

Sastavni deo učenja jezika je i poznavanje tradicije, kulture i običaja naroda koji govore tim jezikom, a kroz obeležavanje običaja i praznika sa engleskog govornog područja proširujemo znanja i o našem jeziku i kulturi.

Leave Your Reply