Deca

Većina naših polaznika počinje da pohađa časove u predškolskom ili mlađem školskom uzrastu. Trudimo se da deca zavole jezik i da rado dolaze na časove. Atmosfera na času je opuštena i neformalna, nastavni materijali su interesantni i zabavni, pa deca neprimetno, kroz igrice, priče, pesme i razne aktivnosti sa lakoćom usvajaju jezik.

Uspeh u učenju naravno podrazumeva redovan rad kod kuće i na času. Rad svakog učenika se pažljivo prati i o njegovom učenju i napredovanju se roditelji mogu informisati preko Izveštaja o radu ili  kroz razgovore roditelja sa profesorima na danima ‘otvorenih vrata’.